Facebook-f
Twitter

Đối tác

Hiện nay ITLead đã và đang kết nối với các doanh nghiệp trong, ngoài nước trên toàn thị trường nhân lực công nghệ thông tin và các doanh nghiệp hàng đầu tại các nước Đức,Úc,Nhật,…

z3393436522681_578797df3aa239f0dbed53fc0390aef5
z3393459234735_436048b8dd834e9e0fc0332fb3e14a4d
z3393459244077_1abfa16f276c2f94b040d88ff10d6ead
imgpsh_fullsize_anim
97d966fa9050510e0841

Previous
Next

1. Chúng tôi luôn làm việc, hợp tác với những nhà đầu tư, doanh nghiệp uy tín mang đến cho các bạn một môi trường học tập chất lượng, phát triển và gắn kết trong tương lai.

2. Các học viên sẽ có cơ hội làm việc, trao đổi với các nhà doanh nghiệp để tích luỹ thêm kinh nghiệm cho cá nhân mình.

Hợp tác với ITLead để cùng phát triển nền công nghệ thông tin Việt Nam