php là GÌ?

PHP (Hypertext Preprocessor) là một ngôn ngữ lập trình kịch bản hay một
loại mã lệnh chủ yếu được dùng để phát triển các ứng dụng viết cho máy chủ, mã
nguồn mở, dùng cho mục đích tổng quát. Nó rất thích hợp với web và có thể dễ
dàng nhúng vào trang HTML. Do được tối ưu hóa cho các ứng dụng web, tốc độ
nhanh, nhỏ gọn và thời gian xây dựng sản phẩm tương đối ngắn hơn so với các
ngôn ngữ khác nên PHP đã nhanh chóng trở thành một ngôn ngữ lập trình web phổ
biến nhất thế giới.

bạn sẽ làm được gì sau khi học xong?

Yêu cầu
đầu vào

Sinh viên CNTT có kiến thức lập trình cơ bản.

Kết quả
đầu ra

Sau khi kết thúc khóa học, học viên có thể:

 • Thiết kế Giao diện website từ đơn giản
  đến phức tạp sử dụng HTML, CSS
 • Nắm được cách thức phân tích, thiết kế
  cơ sở dữ liệu
 • Làm việc với hệ quản trị cơ sở dữ liệu
  MySQL
 • Dễ dàng tiếp cận và nghiên cứu các mã
  nguồn mở như Joomla, Drupal…
 • Xây dựng website hoàn thiện ứng dụng vào
  các lĩnh vực Thương mại điện tử, website tin tức, tuyển dụng,…
 • Học viên có thể nắm vững và sử dụng
  thành thạo các kỹ thuật lập trình nâng cao với PHP như: OOP, MVC, Yii
  framework, bảo mật web…
 • Với khóa học này, học viên có thể tự tin
  ứng tuyển vào vị trí chuyên gia lập trình Web PHP cho các công ty lớn.
 • Ngay trong khóa học, học viên có thể tự
  nhận dự án thiết kế và lập trình Web cho các doanh nghiệp, cửa hàng,…
 • Kết thúc khóa học, với những kỹ thuật
  chuyên sâu, nâng cao về PHP do các giảng viên nhiều kinh nghiệm hướng dẫn
  thông qua các dự án thực tế, học viên hoàn toàn có thể đảm nhiệm vị trí
  Team Leader, Project leader tại các công ty lập trình chuyên nghiệp.

đội ngũ giảng viên

Đội ngũ giảng viên là những người đang làm việc tại các doanh nghiệp công nghệ, họ sẽ những người hướng dẫn, dìu dắt các học viên đi theo con đường yêu thích của mình.

Kết thúc mỗi khóa học, hệ thống sẽ đánh giá chất lượng giảng viên, đó là điều kiện để họ có tiếp tục dẫn dắt các bạn nữa hay không.

nội dung khoá học

HTML, CSS và Javascript

 • Các
  thẻ HTML căn bản
 • HTML5,
  CSS, Javascript
 • Hệ
  quản trị cơ sở dữ liệu MySQL


PHP căn bản

 • Toán
  tử trong PHP
 • Biểu
  thức điều kiện và vòng lặp
 • Các
  phương thức truyền dữ liệu
 • Mảng
  và các hàm hỗ trợ mảng
 • Hàm
  trong PHP
 • Thao
  tác với File
 • Session
  & Cookie
 • Tương
  tác PHP và MySQL

Convert template Admin website Bán
điện thoại di động

 • Xây
  dựng chức năng Đăng nhập & Đăng xuất
 • Xây
  dựng trang chủ Admin
 • Xây
  dựng chức năng Quản lý sản phẩm
 • Xây
  dựng chức năng Thêm mới sản phẩm
 • Xây
  dựng chức năng Sửa thông tin sản phẩm
 • Xây
  dựng chức năng Xóa sản phẩm
 • Xây
  dựng chức năng phân trang sản phẩm
 • Tích
  hợp bộ công cụ soạn thảo FCKEditor

Convert template website Bán điện
thoại di động

 • Xây
  dựng chức năng hiển thị sản phẩm Mới, sản phẩm Đặc biệt
 • Xây
  dựng Menu hiển thị Danh mục sản phẩm
 • Xây
  dựng chức năng Hiển thị sản phẩm theo Danh mục
 • Xây
  dựng chức năng Phân trang sản phẩm
 • Xây
  dựng chức năng Chi tiết sản phẩm
 • Xây
  dựng chức năng Giỏ hàng

ĐĂNG KÝ KHOÁ HỌC & HỖ TRỢ

ĐĂNG KÝ THAM DỰ NGAY

Đăng ký tư vấn học tập

Bạn chưa biết lựa chọn như thế nào?

Liên hệ bộ phận tư vấn học tập

Chúng tôi luôn lắng nghe các yêu cầu của bạn

Vào đây để đặt câu hỏi tư vấn