Adobe Illustrator là chương trình đồ họa vector, tạo nền tảng cần thiết cho nghề thiết kế đồ họa. Illustrator tạo hình dạng cơ bản: thông qua lệnh và công cụ, sao chép và kết hợp đối tượng để tạo hình dạng mới, chọn và thay đổi các phần trong đối tượng bằng công cụ Selection, tô vẽ đối tượng, cung cấp nhiều hiệu ứng 3D để vẽ các hình khối, vật thể, xử lý các hình ảnh liên quan đến công việc dàn trang báo chí.

Sau khi học xong khóa học Illustrator, học viên có thể:

  • Thiết kế banner, poster
  • Thiết kế tờ rơi, tờ gấp
  • Thiết kế Logo, Card Visit
  • Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu như Catalogue, brochure, nhãn bìa CD, túi quà tặng, đồng phục
  • Thiết kế bao bì sản phẩm
  • Thiết kế tem nhãn
  • Thiết kế quảng cáo cho các trang thương mại điện tử
  • Thiết kế Quảng cáo Facebook Ads, Google Ads