Quảng cáo Google Adwords (hay Google Ads) là một kênh quảng cáo của Google và có trả phí. Chạy quảng cáo Google Ads nghĩa là bạn có thể tạo chiến dịch theo nhiều hình thức quảng cáo khác nhau với mục đích cuối cùng là: Tìm kiếm khách hàng, mang về lợi nhuận.
  • Hiểu được các khái niệm về quảng cáo trên internet, nắm được quy trình để tạo một chiến dịch quảng cáo cho một sản phẩm cụ thể nào đó.
  • Phân biệt và lựa chọn hình thức quảng cáo phù hợp nhất cho mỗi chiếc dịch.
  • Cách lập kế hoạch và triển khai quảng cáo Google Adword nhanh – hiệu quả – rẻ nhất.
  • Cập nhật các chính sách và các loại hình quảng cáo của Google kịp thời.
  • Tối ưu hóa Quảng cáo, Hiểu sâu về Adwords, cách set up chiến dịch & sáng tạo mẫu quảng cáo.
  • Các thủ thuật về BID giá, tối ưu điểm chất lượng trong Google Adwords, Thực hành thực chiến ngay trong khóa học.
  • Tự chạy quảng cáo Adwords sau khi kết thúc khóa học