PHP (Hypertext Preprocessor) là một ngôn ngữ lập trình kịch bản hay một loại mã lệnh chủ yếu được dùng để phát triển các ứng dụng viết cho máy chủ, mã nguồn mở, dùng cho mục đích tổng quát. Nó rất thích hợp với web và có thể dễ dàng nhúng vào trang HTML. Do được tối ưu hóa cho các ứng dụng web, tốc độ nhanh, nhỏ gọn và thời gian xây dựng sản phẩm tương đối ngắn hơn so với các ngôn ngữ khác nên PHP đã nhanh chóng trở thành một ngôn ngữ lập trình web phổ biến nhất thế giới.

Sau khi kết thúc khóa học, học viên có thể:

  • Thiết kế Giao diện website từ đơn giản đến phức tạp sử dụng HTML, CSS
  • Nắm được cách thức phân tích, thiết kế cơ sở dữ liệu
  • Làm việc với hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL
  • Dễ dàng tiếp cận và nghiên cứu các mã nguồn mở như Joomla, Drupal…
  • Xây dựng website hoàn thiện ứng dụng vào các lĩnh vực Thương mại điện tử, website tin tức, tuyển dụng,…
  • Học viên có thể nắm vững và sử dụng thành thạo các kỹ thuật lập trình nâng cao với PHP như: OOP, MVC, Yii framework, bảo mật web…
  • Với khóa học này, học viên có thể tự tin ứng tuyển vào vị trí chuyên gia lập trình Web PHP cho các công ty lớn.
  • Ngay trong khóa học, học viên có thể tự nhận dự án thiết kế và lập trình Web cho các doanh nghiệp, cửa hàng,…
  • Kết thúc khóa học, với những kỹ thuật chuyên sâu, nâng cao về PHP do các giảng viên nhiều kinh nghiệm hướng dẫn thông qua các dự án thực tế, học viên hoàn toàn có thể đảm nhiệm vị trí Team Leader, Project leader tại các công ty lập trình chuyên nghiệp.