Hiểu một cách đơn giản , Theme là giao diện của WordPress. Đối Với Website làm bằng WordPress thì Theme là thư mục có chứa toàn bộ file thiết kế. Đây là nơi WordPress cho phép bạn thay đổi, chỉnh sửa giao diện, mỗi trang Web có một Theme riêng biệt.

BIẾT CÁCH TỰ LÀM WORDPRESS THEME BẢN THÂN, DOANH NGhIỆP HAY KHÁCH HÀNG ĐỂ TĂNG THU NHẬP:

– TỰ TẠO VÀ LÀM CHỦ CHO MÌNH MỘT WORDPRESS WEBSITE CÙNG CUSTOM THEME

– NẮM ĐƯỢC CÁC THÔNG TIN VÀ KIẾN THỨC CẦN THIẾT ĐỂ BẮT ĐẦU SỰ NGHIỆP CỦA MỘT WORDPRESS DEVELOPER CHUYÊN NGHIỆP

– UPDATE CÁC HỌC NÂNG CAO NHƯ THEME OPTIONS, WP API, ECOMMERCE THEME, PLUGIN, VÀ CÁC KIẾN THỨC MỚI MIỄN PHÍ

– BIẾT CÁCH TÍCH HỢP BOOTSTRAP

– TÍCH HỢP PORTFOLIO CHO THEME