Chọn nghề yêu thích là việc làm khó khăn với các bạn sinh viên khi đang học hoặc mới ra trường. ITLead sẽ tư vấn 1-1 trực tiếp để các bạn thấy được những công việc cụ thể cũng như yêu cầu thực tế và từ đó sẽ chọn cho mình một công việc phù hợp với năng lực, sở thích và hợp lý.