“Mô hình đào tạo mới lạ, nội dung có tính thực tiễn cao giúp mình có được đúng kiến thức còn thiếu từ đó tự tin hơn trong việc apply vào bất cứ công ty nào. Và tất nhiên thành quả là một công việc như mong muốn cùng mức lương xứng đáng với công sức lao động. Cảm ơn ITLead !”